SKS 137 Delfin

Wojewódzka Mała Liga Pływacka z okazji jubileuszu 40 lecia SKS 137 Delfin - Łódź

Facebook - to lubię

REGULAMIN ZAWODÓW

CEL ZAWODÓW:

 • uczczenie  jubileuszu Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź,
 • popularyzacja pływania wśród dzieci,
 • integracja pomiędzy klubami pływackimi Łodzi i województwa.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

22 października 2016r, pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, Florecistów 3B,

Rozgrzewka: o godz. 10.00,

Rozpoczęcie zawodów: o godz.10.30.

 

ORGANIZATOR:

Zarząd SKS 137 Delfin- Łódź wraz Dyrekcją SP 137.

 

ZGŁOSZENIA:

Do dnia 20.10.2016r. (środa) w formie elektronicznej (tj. entry edytor) na adres e-mail:

radomski-tomasz@wp.pl,

Zgłoszenia (w formacie entry editor, LXF) do pobrania tutaj.

 

UCZESTNICTWO:

 • uczniowie klas IV – zgłoszeni przez klub, posiadający badania lekarskie, za co odpowiadają opiekunowie grup,
 • każdy klub może zgłosić max. 10 zawodników i 1 sztafetę K i M (z wyjątkiem organizatora),
 • zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie,
 • zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie czasów wpisanych do zgłoszenia  (od najsłabszej do najmocniejszej).

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 50 m stylem  grzbietowym K i M,
 • 50 m stylem klasycznym K i M,
 • 50 m stylem motylkowym K i M (konkurencja jubileuszowa),
 • 50 m stylem dowolnym K i M,
 • 4x 50m stylem dowolnym K i M.

NAGRODY:

 • pamiątkowe medale za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych,
 • dyplomy za miejsca 1-6 w konkurencjach indywidualnych i sztafetach,
 • puchar dla najlepszego wyniku wśród dziewcząt i chłopców w konkurencji jubileuszowej 50m stylem motylkowym (DELFIN),
 • dla każdego zawodnika pamiątkowa koszulka i upominek,
 • puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika SKS 137 Delfin za sumę punktów dwóch konkurencji wg. punktacji FINA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie pływalni,
 • za bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy,
 • organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zawodów do umieszczenia ich na stronie internetowej i FB w celach promocyjnych,
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator,
 • zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd i trenerzy

SKS 137 Delfin - Łódź

 

 

Kontakt: Izabela  Gutenplan – tel. 502 596 260

 

 

                 


Udostępnij

Polecamy

ŁOZP

Swimrankings

MegatimingSP

Drukarnia Genesis Druk

Biuro promocji i reklamy Scorpius Bis

Delfin Masters
Zatoka Sportu
 

Nr Konta

BGŻ BNP Paribas

52 1600 1462 1837 5923 2000 0001