SKS 137 Delfin

Dokumenty

Jeżeli link jest nieaktywny oznacza to, że dokument jest w trakcie modyfikacji i jest niedostępny. Prosimy spróbować później.

 

Dokumenty główne

Statut SKS 137 Delfin - Łódź

Regulamin Klubu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

Deklaracje

Deklaracja członka zwyczajnego - sportowca

Deklaracja członka zwyczajnego - rodzica

Oświadczenie o rezygnacji

 

SEL - internetowy system ewidencji i licencji

Oświadczenie_SEL_przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

 

 

Badania sportowe

Uchwała Zarządu nr 120/2016 z dnia 21 listopada 2016

Informacje praktyczne - sportowe badania lekarskie

 

 Przepisy, kalendarze

 Kalendarz PZP na 2018 r. (dok. zew., zatwierdzony przez Zarząd PZP)

 Propozycja kalendarza ŁOZP na 2018 r. (dok. zew.)

 Przepisy FINA 2017-2021 (dok. zew.) 

 

 Wymagania dot. strojów pływackich

 Uchwała nr 43/2017 PZP w sprawie strojów pływackich
używanych podczas zawodów na terytorium RP
 (dok. zew.)

WWW Przepisy FINA dot strojów pływackich (dok. zew.)  

 

 Inne dokumenty

 

WWW Regulaminy i przepisy Polskiego Związku Pływackiego.

WWW Licencja SKS 137 Delfin - Łódź: link 1 lub link 2 lub link 3 (dok. zew.) 

 Kody dyskwalifikacyjne PZP zawodów pływackich (zmiana od 2018r.)

WWW Zasady naliczania punktów FINA (dok. zew.)

WWW Kalkulator punktów FINA (dok. zew.)

 

Rekordy Klubowe

  Rekordy SKS 137 Delfin - Łódź (basen 25m i 50m)

Powrót do góry

Udostępnij

Polecamy

ŁOZP

Swimrankings

MegatimingSP

Drukarnia Genesis Druk

Biuro promocji i reklamy Scorpius Bis

Delfin Masters
Zatoka Sportu
 

Nr Konta

BGŻ BNP Paribas

52 1600 1462 1837 5923 2000 0001