SKS 137 Delfin

zaświadczenia lekarskie

Facebook - to lubię

Przypominamy, że na mocy Uchwały Zarządu nr 120/2016 z dnia 21 listopada 2016 rodzice zawodników i pełnoletni zawodnicy zobowiązani są do przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu poświadczającego ważność badań do trenera grupy oraz na adres e-mail Klubu: klub@sks137delfin.pl w nieprzekraczalnym terminie:
- 7 dni od daty upływu ważności ostatnich badań w przypadku treningów,
- niezwłocznie w przypadku wyjazdu na zawody.
Nieprzesłanie dokumentu, a co za tym idzie brak aktualnych badań spowoduje wykluczenie z treningów i zawodów do czasu dostarczenia aktualnych badań lekarskich.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd nie jest zobowiązany do uaktualnianie badań w ostatniej chwili, jeśli nie zostały one przesłane z zachowaniem podanych wyżej terminów.
Bardzo prosimy o zastosowanie się do tej zasady.

Udostępnij

Polecamy

ŁOZP

Retkińska Szkoła Pływania

Retkińska Szkoła Pływania

Swimrankings

LiveTiming

Drukarnia Genesis Druk

Biuro promocji i reklamy Scorpius Bis

Delfin Masters
Zatoka Sportu
SP
 

Nr Konta

BGŻ BNP Paribas

52 1600 1462 1837 5923 2000 0001