SKS 137 Delfin

Badania lekarskie dla zawodników

Facebook - to lubię

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zawodników Klubu na mocy uchwały Zarządu nr 120/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku każdy zawodnik uczestniczący w treningach musi posiadać aktualne badania lekarskie.
Zawodnik lub prawny opiekun zawodnika od dnia 1 stycznia 2017 roku zobowiązany jest do przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu poświadczającego ważność badań do trenera grupy oraz na adres e mail Klubu: klub(at)sks137delfin.pl. Oryginał dokumentu należy przedstawić w przypadku kontroli ŁOZP lub na żądanie Zarządu SKS 137 Delfin - Łódź.
Nieprzesłanie dokumentu, a co za tym idzie brak aktualnych badań spowoduje wykluczenie z treningów i zawodów do czasu dostarczenia aktualnych badań lekarskich.
Termin na przesłanie zaświadczenia wynosi:
- 7 dni od daty upływu ważności ostatnich badań w przypadku treningów,
- niezwłocznie w przypadku wyjazdu na zawody.


Treść uchwały, praktyczne informacje dotyczące badań sportowych oraz inne ważne dokumenty do pobrania w dziale Dokumentyhttp://sks137delfin.pl/dokumenty

Udostępnij

Polecamy

ŁOZP

Swimrankings

MegatimingSP

Drukarnia Genesis Druk

Biuro promocji i reklamy Scorpius Bis

Delfin Masters
Zatoka Sportu
 

Nr Konta

BGŻ BNP Paribas

52 1600 1462 1837 5923 2000 0001